Wprowadzenie na rynek wody mineralnej ID`EAU


Agencja była zaangażowana w prace nad wprowadzeniem na rynek wody mineralnej ID`EAU. Na zlecenie firmy AquaVivre opracowała strategię marketingową produktu.

Centrum Promocji AK-Pol brało udział w pracach nad opracowaniem logotypu i opakowania produktu oraz przygotowaniem i wdrożeniem systemu sprzedaży. Organizowało także prezentacje produktu związane z jego wejściem na rynek – w lutym 2016 w Gliwicach i maju 2016 w Warszawie. Opracowało również zasady działania firmy w sektorze sponsoringu i prezentacji marki.